Telefoonnummer

06-12147583

Openingstijden

Zie "Contact / afspraak maken".

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen; deze is ook schriftelijk verkrijgbaar bij uw kennismakingsgesprek of afspraak. Ik ga er in dat laatste van uit dat u deze verklaring hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. In het kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Angelique Wiegers, de eigenaresse van ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk, gevestigd in Heesch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80732178.

Persoonsgegevens
Waarom bewaar ik uw gegevens.
Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met u te houden over de weg die wij samen gaan als Angelique Wiegers van ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk en cliënt van ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk.
Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja heeft gezegd op met mij werken. Ziet u er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht u ja zeggen op werken met mij, dan vraag ik u waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef dan is dat uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van u. Alles wat we via WhatsApp, SMS of Facebook Messenger of andere social media bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en SMS zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn website is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en u leest. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van u. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over u op of bewaar iets wat u. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe.

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u te allen tijde. U mag me hierover altijd aanspreken. Dit geldt uiteraard ook voor e-mails, die u vanuit eerdere toestemming en interesse, van mij ontvangt middels de nieuwsbrief.