Telefoonnummer

06-12147583

Openingstijden

Zie "Contact / afspraak maken".

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk, ga ik er vanuit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

  • Voorafgaand aan de eerste massage zal ik een intakegesprek met u voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoorde en veilige manier gegeven worden. Wijzigingen in de situatie dient u zelf door te geven.
  • Met alle informatie die tijdens de intake gegeven wordt, wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze wordt zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
  • Hygiëne staat bij ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk hoog in het vaandel. Ik verwacht dit uiteraard ook van u.
  • Graag het geluid van uw telefoon uit zetten, zodat u optimaal van uw massage ontspant en kunt genieten.
  • De massages dienen contant of via betaalverzoek te worden voldaan na afloop van de massage.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering of vergeten van de afspraak binnen 24 uur zie ik mij genoodzaakt de massage in rekening te brengen.
  • De massages worden gegeven op basis van respect voor het lichaam. Iedere vorm van sexuele intimidatie is bij ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk niet toegestaan. Deze zal ik dan ook meteen afwijzen.
  • ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
  • ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk behoudt zich het recht voor om een massage te weigeren, om welke reden dan ook.
  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat ZEN VoetreflexPlus- & Massagepraktijk niet aansprakelijk zal worden gesteld voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die gegeven is.